1. Informácie
  2. Daň z príjmov

Ako poukázať 2% z dane: poukázanie 2% z dane proces a dátumy

15. Februára - Ročné Zúčtovanie

Zamestnanec musí do 15. februára požiadať zamestnávateľa o to, aby mu urobil ročné zúčtovanie. Ak to neurobí tak si zamestnanec musí sám podať danové priznanie. Zamestnanec musí v sekci VII. zaškrtnúť žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona  (§ 39 ods. 7 zákona).

Žiadost o ročné zúčtovanie: 

http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha2.doc

15. Apríla - Potvrdenie o zaplatení dane

Na základe hore uvedeného tlačiva, zamestnávateľ do 15. apríla vydá zamestnancovi, čo požiadal potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania sumy 2% alebo 3% zaplatenej dane. 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf

30. Apríla - Vyhlásenie o poukázaní sumy

Do 30. apríla musí zamestnanec doručiť správcovi dane vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane (ak táto suma nie je nižšia ako 3€) spolu s Potvrdením o zaplatení dane. 

https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf

Elektronicky sa dá vyplniť tu a následne vytlačiť a odniesť na daňový úrad spolu s potvrdením o zaplatení dane:

https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.414.html

 

Zamestnanec musí do 15. februára požiadať zamestnávateľa o to, aby mu urobil ročné zúčtovanie. Ak to neurobí tak musí si zamestnanec sám podať danové priznanie. Zamestnanec musí v sekci VII. zaškrtnúť žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona (§ 39 ods. 7 zákona).
1
Do 15.2

Žiadost o ročné zúčtovanie: http://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2018/2018.12.07_pr%C3%ADloha2.doc

2
Do 15.4

Na základe hore uvedeného tlačiva, zamestnávateľ do 15. apríla vydá zamestnancovi, čo požiadal o potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania sumy 2% alebo 3% zaplatenej dane. https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh5.pdf

3
Do 30.4

Do 30. apríla musí zamestnanec doručiť správcovi dane vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane (ak táto suma nie je nižšia ako 3€) spolu s Potvrdením o zaplatení dane. https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vzory_tlaciv/Zavisla_cinnost_5ZD/2017.12.29_vzor_tlac_priloh3.pdf

Diskusia