Odklad daňového priznania - posunutie lehoty na podanie daňového priznania

Odklad daňového priznania - posunutie lehoty na podanie daňového priznania

Nestíhate podať daňové priznanie - riešením je odloženie jeho podania. Ako sa dá predĺžiť lehota na podanie daňového priznania a tlačivá?

Daňové licencie: daňová licencia, prehľad a informácie

Daňové licencie: daňová licencia, prehľad a informácie

Daňové licencie. Pripravili sme prehľad najdôležitejších informácii o daňových licenciách. Daňová licencia je nástroj daňovej správy pre efektívnejšie...

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

Podľa § 8 ods 1. pís. b) zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa zaradujú medzi ostatné príjmy a tak vzniká povinnosť platiť daň. Avšak tento príjem je oslobodený od povinnosti platiť daň podľa § 9 odsek 1. písmeno a) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (pri darovaní rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal nehnuteľnosť zo starého na nového vlastníka.)