Účtovná závierka: mikro, malé a veľke účtovné jednotky rozdiely

Účtovná závierka: mikro, malé a veľke účtovné jednotky rozdiely

Aké su rozdiely v účtovnej závierke medzi mikro, malou a veľkou účtovnou jednotkou? V nasledujúcom članku sa dozviete viac o povinných náležitostiach každej účtovnej jednotky. 

Účtovná závierka termíny

Účtovná závierka termíny

Termíny na účtovnú závierku.

Podnikatelia aké poznámky a akú účtovnú závierku máte podať?

Podnikatelia aké poznámky a akú účtovnú závierku máte podať?

Účtovníci a majitelia firiem sú v týchto dňoch zmätený. Nevedia ako postupovať pri vyplňovaní poznámok, ako ich zasielať a tiež si nevedia vybrať poznámky, pretože na internete je viacero zdrojov, ktoré ich ponúkajú.

Z informácie Finančného riaditeľstva SR, k aplikácii výnimky z povinnosti používať ERP pri evidencii tržby občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Z informácie Finančného riaditeľstva SR, k aplikácii výnimky z povinnosti používať ERP pri evidencii tržby občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím

Čím podnikateľ preukáže nárok na oslobodenie a praktické príklady aplikácie oslobodenia.

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Ako vyplniť účtovné výkazy a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve? Nasledovný článok vysvetlí ako vyplniť účtovnú závierku a účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve
a výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Aké sú pokuty v účtovníctve? Za porušenie Zákona o účtovníctve? Viac v nasledujúcom článku o pokutách, sankciách, a sadzbách v účtovníctve.

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok a zásob na ceste pri účtovaní spôsobom A. Koncom roka sa väčšina účtovníkov ocitá v situáci, kedy treba zaúčtovať nevyfakturované dodávky.

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Účtovanie sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve: vybrané účtovné prípady. Vybrali sme dôležité účtovné prípady z oblasti sociálneho fondu.

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov na vytvorenie daňového priznania.