Potrebujete poradiť v oblastí daní a účtovníctva?

Poskytujeme konzultácie v oblasti štandardného daňového poradenstva a účtovného poradenstva. V poslednej dobe majú klienti záujem aj o overenie úplnosti účtovných dokladov, t.j. či majú všetky doklady, či im niektorý nechýba a či majú doklady predpísané náležitosti.

Daňové poradenstvo a účtovné poradenstvo

Poskytuje komplexné daňové poradenstvo a riešenia daňových a účtovných problémov. Poskytovanie priebežných informácií o legislatívnych zmenách v oblasti daní a účtovníctva, daňové poradenstvo súvisiace so zlučovaním, rozdeľovaním a likvidáciou spoločností.

Daňové optimalizácie

Daňové poradenstvo v oblasti ako optimalizácia daňových povinností. Našim klientom pomáhame strategicky riadiť daňové plánovanie, v súlade so zákonnom. Výsledkom je optimálne daňové zaťaženie pre firmu.

Optimalizácia účtovníctva

Zjednodušenie, respektíve zefektívnenie účtovníctva, detailne poznáme účtovnícke procesy a ako najrýchlejšie a najefektívnejšie viesť účtovníctvo. Ponúkame ,,knowledge transfer" týchto procesov.

Vypracovanie výkazov

Daňové poradenstvo v oblasti vypracovania daňových priznaní a písomných stanovísk k zadaným daňovým a účtovným problémom.

Daňová registrácia

Poskytujeme daňové poradenstvo a pomoc pri daňovej registrácii, komplexné zastupovanie klienta pred daňovým úradom,

Daňová kontrola

Daňové poradenstvo v oblasti pomoci pri daňovej kontrole, zastupovanie klienta pred daňovým úradom. Od roku 1993 sme zažili veľa daňových kontrol a tým pádom máme odborné znalosti ako postupovať pri daňovej kontrole.

Jednorázové konzultácie

Poskytujeme jednorázové konzultácie v oblasti daňového poradenstva a účtovného poradenstva.

Dlhodobé konzultácie

Možná je však aj dlhodobá spolupráca za individuálne stanovených podmienok v oblasti daňového poradenstva a účtovného poradenstva.

Online konzultácie

Taktiež je možné využiť aj naše online poradenstvo cez email, skype v oblasti daňového poradenstva a účtovného poradenstva.

Finančný projekt

Vypracujeme pre Vás na mieru finančný projekt, ktorý Vám ušetri čas, peniaze a ľudské zdroje. Zohľadní to špecifiká Vášho podnikania.

Najčastejšie otázky ohľadom poradenstva

Prečo využiť služby daňového poradcu?

Daňové poradenstvo je regulovaná profesia a preto musel daňový poradca absolvovať skúšku daňového poradcu. Zákon vyžaduje aby sa daňový poradca každoročne zúčastnil daňových školení. Daňová problematika je z roka na rok komplexnejšia. Cena za daňové poradenstvo je niekoľko násobne nižšia ako suma ušetrených daní.

Cena za daňové poradenstvo

V prípade záujmu o cenovú ponuku nás kontaktujte.

Cena za poradenstvo