Audit

Potrebujete vykonať audit vašej účtovnej závierky a hľadáte audítora? Náš tím audítorov Vám pomôže s vykonaním auditu. Prečítajte si o našich audítorských službách.

Daňové poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo v oblasti štandardného daňového poradenstva a účtovného poradenstva. Taktiež Vám pomôžeme s vypracovaním daňového priznania.

Vedenie účtovníctva

Máte problémy s vedením účtovníctva? Potom je možné sa obrátiť na našich odborníkov. Sú schopní Vám komplexne poradiť, respektíve pomôcť s vedením niektorých evidencií a s vypracovaním interných smerníc.

Referencie

Od roku 1994 poskytujeme služby mnohým klientom. Vybrané firmy nám udelili súhlas na zverejnenie referencií:

Služby poskytnuté spoločosťou FTM AUDIT, s.r.o. boli prevedené odborne, s profesionálnou zdatnosťou a v danom časovom rámci.

Mgr. Miroslava Podstavková Amico Drevo

Audit účtovnej závierky | Kto má povinnosť auditu?

Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky. ZÚ v § 19 ukladá niektorým ÚJ povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom (audit účtovnej závierky).

Štatutárny audit v niektorých zákonoch

Prehľad o štatutárnom audite v niektorých zákonoch. 

Účtovná závierka: mikro, malé a veľke účtovné jednotky rozdiely

Aké su rozdiely v účtovnej závierke medzi mikro, malou a veľkou účtovnou jednotkou? V nasledujúcom članku sa dozviete viac o povinných náležitostiach každej účtovnej jednotky.