Od roku 1994 sme poskytovali služby mnohým klientom.

Vlastníme širokospektrálne informácie, ktoré nám umožňujú poskytovať kvalitné služby. Preto môžeme prijať nového klienta z ktorejkoľvek oblasti hospodárskeho života okrem bánk a poisťovní.

Naši klienti

Kto sú naši klienti

Silné firmy s rastovým potenciálom

Podporíme poradenstvom, aktívnym auditom a prehľadným vedením účtovníctva. Pomôžeme aj v oblasti metodiky, kontroly a prevencie.

Zahraničné firmy

Poskytneme komplexné služby: kvalitné daňové a účtovné poradenstvo, zamerané na zahraničného klienta, bezproblémové vedenie účtovníctva a vypracovanie rôznych reportov - prehľadov, audit účtovníctva alebo účtovnej závierky s výstupmi použiteľnými v riadení a kontrole.

Organizácie neziskového sektoru a verejnej správy

Audit neziskových subjektov a subjektov verejnej správy má určité zvláštnosti. Vlastníme certifikáty o preškolení na vykonávanie auditu u týchto subjektov. Vieme pomôcť aj v oblasti zdaňovania: uplatňovanie DPH u neziskových organizácií alebo ich zdaňovanie daňou z príjmu.

Firmy so špecifickým predmetom podnikania (napríklad oblasť autorských práv...)

Vypracujeme na mieru účtovný a daňový systém.

Vybrané firmy nám udelili súhlas na zverejnenie referencií: