Kontrolný výkaz DPH - Čo znamená nový výkaz k DPH

Kontrolný výkaz DPH - Čo znamená nový výkaz k DPH

Od 1.1.2014 má Finančná správa v rukách ďalší prostriedok na to, aby mohla zastaviť neoprávnené uplatnené nadmerné odpočty DPH.