Audit účtovnej závierky | Kto má povinnosť auditu?

Audit účtovnej závierky | Kto má povinnosť auditu?

Audit účtovnej závierky - kto má povinnosť auditu účtovnej závierky. ZÚ v § 19 ukladá niektorým ÚJ povinnosť mať účtovnú závierku overenú audítorom (audit účtovnej závierky).

Štatutárny audit v niektorých zákonoch

Štatutárny audit v niektorých zákonoch

Prehľad o štatutárnom audite v niektorých zákonoch. 

Povinnosť Auditu a Termín Overenia Účtovnej Závierky v Nadáciách

Povinnosť Auditu a Termín Overenia Účtovnej Závierky v Nadáciách

Povinnosť auditu a termín overenia účtovnej závierky v nadáciách. Nasledujúci článok rieši otázku povinnosti auditu v nadáciách.

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom môže byť veľmi prísna. Prečítajte si viac o výške pokuty a kto ukladá pokutu za neoverenie účtovnej závierky audítorom. Aká je výška pokuty v prípade neoverenia účtovnej závierky audítorom? Kto ukladá pokutu? Aká je lehota a na čo si treba dávať pozor!