Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Ako vyplniť účtovné výkazy a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve? Nasledovný článok vysvetlí ako vyplniť účtovnú závierku a účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve
a výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Aké sú pokuty v účtovníctve? Za porušenie Zákona o účtovníctve? Viac v nasledujúcom článku o pokutách, sankciách, a sadzbách v účtovníctve.

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok a zásob na ceste pri účtovaní spôsobom A. Koncom roka sa väčšina účtovníkov ocitá v situáci, kedy treba zaúčtovať nevyfakturované dodávky.

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Účtovanie sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve: vybrané účtovné prípady. Vybrali sme dôležité účtovné prípady z oblasti sociálneho fondu.

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti

Informácie o dani z nehnuteľnosti. Daň z nehnuteľnosti patrí do kategórie obecných daní. Daň z nehnuteľnosti je splatná začiatkom roka. Správca dani z nehnuteľnosti je obec v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.