1. Informácie
  2. Účtovníctvo

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok a zásob na ceste pri účtovaní spôsobom A:

Ako zaúčtovať nevyfakturované dodávky a zásoby na ceste ku koncu roka (spôsob A)

Koncom roka sa väčšina účtovníkov ocitá v situáci, kedy treba zaúčtovať nevyfakturované dodávky. O týchto účtovných prípadoch sa účtuje väčšinou jeden krát do roka a preto je praktické mať ich v krátkych prehľadov.

Nasledujúce prehľady by Vám mali zabezpečiť bezproblémové zvládnutie týchto koncoročných účtovných prípadov.

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
17.12. Faktúra za tovar:
- hodnota tovaru
- DPH
Faktúra
20 000
4 000

131
343

321
321
20.12. Prevzatie tovaru fakturovaného 17.12. na sklad Príjemka 20 000 132 131

 

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
15.12. Prevzatie materiálu na sklad v ocenení podľa dodacieho listu Dodací list a príjemka 14 000 112 111
19.12. Faktúra za materiál prevzatý dňa 15.12.:
- hodnota materálu
     - oceňovací rozdiel
- DPH
Faktúra a interný doklad
15 000
1 000
3 000

111
112
343

321
111
321

 

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
29.12.  Prevziatie materiálu na sklad podľa dodacieho listu  Dodací list a príjemka 5000 112 111
31.12. Rezerva na nevyfaktúrovanú dodávku materiálu
prevzatého 29.12. - cena v dodacom liste je nepresná 
Interný doklad 5000 111 323
7.1. Faktúra za materál* prevzatý 29.12.:
- záväzok
- ocenovací rozdiel

Faktúra
Interný doklad

5000
1000

323
112

321
323
*Dodávateľom je neplatiteľ DPH a faktúru vystavil až v januári. Dodávateľom platiteľovi DPH vzniká daňová povinnosť dňom dodania tovaru a doberateľovi platiteľovi DPH právo na odpočet DPH v deň, keď pri tovare vznikla daňová povinnosť, t.j. V takýchto prípadoch sa o nevyfaktúrovaných dodávkach tovaru neúčtuje. 

 

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
21.12. Faktúra za materiál:
- hodnota materiálu
- DPH
Faktúra
10 000
2 000

111
343

321
321
31.12. Materiál na ceste fakturovaný 21.12. Interný doklad 10 000 119 111
5.1. Prevzatie materiálu fakturovaného 21.12. Príjemka 10 000 119 111

 

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
28.12. Prevzatie tovaru na sklad v ocenení podľa dodacieho listu Dodací list a príjemka 5 000 132 131
31.12. Nevyfakturovaná dodávka tovaru prevzatého 28.12.
- cena je známa na základe zmluvy
Interný doklad 5 000 131 326
6.1. Faktúra za tovar* prevzatý 28.12. Faktúra 5 000 326 321

 

Dátum  Účtovný prípad Doklad Suma v EUR MD D
18.12. Faktúra za tovar:
- hodnota tovaru
- DPH
Faktúra
20 000
2 000

131
343

321
321
31.12. Tovar na ceste
fakturovaný 18.12.
Interný doklad 20 000 139 131
4.1. Prevzatie tovaru fakturovaného 18.12. Príjemka 20 000 131 139

 

Diskusia