Ak chcete položiť otázku, ktorá sa týka daňového alebo účtovného poradenstva, kontaktujte nás.

Následne Vám oznámime:
  1. čas, dokedy Vám odpoveď vypracujeme,
  2. odhadovanú výšku odmeny,
  3. prípadne ďalšie doplňujúce informácie, ktoré sa týkajú sa Vášho problému.
Kontakt

Cena za daňové poradenstvo a účtovné poradenstvo

Konzultácie v oblasti štandardného daňového poradenstva a účtovného poradenstva nevykonávame na počkanie. Treba sa dopredu objednať. Ceny za poradenstvo sa určujú na základe základe času stráveného nad problémom.

POLHODINOVÁ KONZULTÁCIA

65 EUR

HODINOVÁ KONZULTÁCIA

130 EUR

Dlhodobá spolupráca

Je možná dlhodobá spolupráca a paušál sa určuje individuálne.

Ak máte záujem o dlhodobú spoluprácu, odmena sa stanoví:

V prípade, že sa rozhodnete pre paušálnu odmenu, kontaktujte nás spolu s vyplnenými informáciami, na základe ktorých Vám vypracujeme a zašleme cenový návrh.

Keď máte záujem o dlhodobú spoluprácu a chcete aby odmena bola stanovená podľa skutočnosti alebo v prípade, že máte záujem o vypracovanie finančného projektu, ozvite sa nám. Môžeme si dohodnúť osobné stretnutie. Kontakt