Kto sme

Táto sekcia je venovaná informáciám o ľudoch, ktorý pracujú v audítorskej firme FTM AUDIT.

Juraj Matay

Audítor a daňový poradca

Momentálne pracuje vo firme FTM AUDIT ako daňový poradca a audítor. Jeho záujem je orientovaný hlavne na technicko – účtovno – daňové riešenia rôznych účtovných a daňových problémov klientov. Ako daňový poradca sa špecializuje tiež na elektronizáciu podávania dokladov a elektronický prenos dát. Vedie účtovníctvo stredne veľkým firmám a zúčastňuje sa na auditoch vo firme FTM AUDIT s.r.o..
 

Viac

JANKA MATAYOVA

Audítor a daňový poradca

Janka Matayova je audítorom a daňovým poradcom. Je zakladateľom audítorskej firmy FTM AUDIT s.r.o..Narodila sa 21.5.1955. Po absolvovaní vysokej školy nastúpila v Prahe na pozíciu kontrolóra v Oblastnej štátnej melioračnej správe. V roku 1 986 začala pracovať ako kontrolór na Mestskom výbore zväzu výrobných družstiev v Bratislave. V rokoch 1989 - 1990 pôsobila ako hlavný ekonóm Závodu výpočtovej techniky v Slovenskej poisťovni.
 

Viac

PETER MATAY

Asistent audítora a daňový poradca

Peter Matay pracuje na pozícii asistenta audítora od roku 2008. 
 

Viac