Spôsoby určenia ceny za vedenie účtovníctva

Máme dva spôsoby stanovenia ceny za vedenie podvojného účtovníctva a to:
  • cena na základe skutočne zaúčtovaných účtovných položiek, poskytnutých výkonov...,
  • paušálne na základe predpokladaných účtovných položiek, výkonov ...
Cena za vedenie mzdovej agendy a spracovanie miezd sa vypočíta podľa počtu zamestnancov a ich pracovného vzťahu k spoločnosti.
 
Cena za vedenie jednoduchého účtovníctva sa stanovuje individuálne. Jednoduché účtovníctvo vedieme len v ojedinelých prípadoch, pre klientov s daňovými problémami.

Pri stanovení cien za vedenie podvojného účtovníctva a spracovanie miezd sa používa nasledujúci cenník spoločnosti, ale minimálna sadzba za vedenie účtovníctva je 200 EUR za mesiac:

Cenník - účtovníctvo spoločnosti FTM AUDIT

Cena za Podvojné účtovníctvo

1. Zavedenie novej firmy
 120,00 €
jednorázovo
2. Koncoročné práce: účtovná závierka, daňové priznanie PO, inventarizácia, uzatvorenie účtovníctva, tlačové zostavy, ostatné....
min. 1000 € 
max. do výšky ceny za vedenie účtovníctva za mesiac
3. Cena za položku (zápis v hlavnej knihe)
 0,80 €
 

Cena za Mzdy

1. Zavedenie novej firmy
 25,00 €
jednorázovo
2. Zavedenie jedného pracovníka
 12,00 €
jednorázovo
3. Zamestananec - spracovanie mzdy
 18,00 €
osoba/za mesiac
4. Dohodár - spracovanie mzdy
 9,00 €
osoba/za mesiac
5. Vykonanie ročného zúčtovania za zamestnanca
 18,00 €
za osobu
6. Vypracovanie a podanie hlásenia o vyúčtovaní dane
 18,00 €
za podanie
7. Vyhotovenie štatistických výkazov, prihlášky a odhlášky zamestnancov do poisťovní, odhlasovanie zmien do poisťovní, vydávanie potvrdení o mzde alebo príjme a pod. 
 10,00 €
za kus

Cena za Ostatné

1. Výkazy, hlásenia, daňové priznania....(okrem účtovnej závierky a DP PO)
cena sa stanovuje individuálne
2. Vedenie evidencií, vystavovanie faktúr a podobne
cena sa stanovuje individuálne

 

Príklad výpočtu ceny podvojného účtovníctva v menšej spoločnosti.

Cenu za účtovníctvo si môžete vypočítať aj sami, keď si do tabuľky zadáte potrebné počty dokladov a zamestnancov. Stiahnite si exelovskú tabulku na výpočet ceny za účtovníctvo a vypočítajte si cenu za podvojné účtovníctvo sami. Na stiahnutie.
Výpočet ceny za vedenie podvojného účtovníctva a miezd Cena za zavedenie účt.a zamestnan. Počet (dokladov
zamest.)
Počet účt.položiek
(odhad)
Cena za
jednotku
Cena za
mesiac
Cena za koncoročné
práce
Zavedenie účtovníctva  120,00 € 4 x  x  x x
Počet dodávateľských faktúr  x  15 4  0,80 €  48,00 € x
Počet odberateľských faktúr  x  25 4  0,80 €  80,00 € x
Počet pokladničných dokladov  x  25 3  0,80 €  60,00 € x
Počet interných dokladov-odhad  x  6 6  0,80 €  40,80 € x
Koncoročné práce  x  x x  x   x   1 200,00 €
Ostatné  - odhad  x  x x  x   60,00 € x
Zavedenie miezd  20,00 €        -   € x
Počet zamestanancov  48,00 € 4 1  18,00 €  72,00 € x
Počet dohodárov  36,00 € 3 1  9,00 €  21,00 € x
SPOLU  224,00 €        381,80 €  1 200,00 €
 
Príklad:

V tomto prípade sa cena za zavedenie podvojného učtovníctva pohybuje okolo 224 €, mesačné náklady na vedenie podvojného účtovníctva sú okolo 381,80 € a v prípade že má firma záujem o koncoročné práce (účtovná závierka, daňové priznanie PO, inventarizácia, uzatvorenie účtovníctva, tlačové zostavy, ostatné.) tak sa minimálna cena pohybuje okolo 1200 €.

Cena za účtovníctvo - Excel formulár

Cena

Najčastejšie otázky

Cena za vedenie účtovníctva

Aká je najnižšia cena za vedenie účtovníctva?

V našej firme je najnižšia cena za vedenie účtovníctva 250 EUR/mesačne.

Aká je najvyššia cena za vedenie účtovníctva?

V našej firme bola najvyššia cena za vedenie účtovníctva 4 000 EUR za mesiac bez DPH.

Ako sa stanovuje cena za účtovníctvo, vedenie podvojného účtovníctva, vedenie jednoduchého účtovníctva a spracovanie miezd?

Cena za vedenie podvojného účtovníctva by mala byť primeraná a stanovuje sa individuálne na základe dohody zmluvných strán.

Formulár

V prípade, že ste veľká firma a chcete mať účtovníctvo vedené odborníkmi, je tu pre Vás pripravený samostatný dotazník. V zapätí Vám vypracujeme cenovú ponuku. Vyplnený alebo čiastocne vyplnený formular zašlite na našu adresu. Vzapatí Vám vypracujeme cenovú ponuku.

​Keď máte záujem o dlhodobú spoluprácu, môžeme si dohodnúť osobné stretnutie a určiť cenu za účtovníctvo. Keď máte záujem o dlhodobú spoluprácu a chcete aby odmena bola stanovená podľa skutočnosti alebo v prípade, že máte záujem o vypracovanie finančného projektu, ozvite sa nám a môžeme si dohodnúť osobné stretnutie. Kontakt