Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Vyplňovanie účtovných výkazov v jednoduchom účtovníctve

Ako vyplniť účtovné výkazy a účtovnú závierku v jednoduchom účtovníctve? Nasledovný článok vysvetlí ako vyplniť účtovnú závierku a účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve. Účtovné výkazy v jednoduchom účtovníctve
a výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Pokuty v účtovníctve | pokuta za nesprávne vedenie účtovníctva - prehľad

Aké sú pokuty v účtovníctve? Za porušenie Zákona o účtovníctve? Viac v nasledujúcom článku o pokutách, sankciách, a sadzbách v účtovníctve.

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Nevyfakturované dodávky: účtovanie nevyfakturovaných dodávok spôsobom A

Účtovanie nevyfakturovaných dodávok a zásob na ceste pri účtovaní spôsobom A. Koncom roka sa väčšina účtovníkov ocitá v situáci, kedy treba zaúčtovať nevyfakturované dodávky.

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Sociálny fond: účtovanie sociálneho fondu

Účtovanie sociálneho fondu v podvojnom účtovníctve: vybrané účtovné prípady. Vybrali sme dôležité účtovné prípady z oblasti sociálneho fondu.

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom

Pokuta za neoverenie účtovnej závierky audítorom môže byť veľmi prísna. Prečítajte si viac o výške pokuty a kto ukladá pokutu za neoverenie účtovnej závierky audítorom. Aká je výška pokuty v prípade neoverenia účtovnej závierky audítorom? Kto ukladá pokutu? Aká je lehota a na čo si treba dávať pozor!

 Kontrolný výkaz DPH - Čo znamená nový výkaz k DPH

Kontrolný výkaz DPH - Čo znamená nový výkaz k DPH

Od 1.1.2014 má Finančná správa v rukách ďalší prostriedok na to, aby mohla zastaviť neoprávnené uplatnené nadmerné odpočty DPH.

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov

Porovnanie jednoduchého účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov na vytvorenie daňového priznania.

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmov

Podľa § 8 ods 1. pís. b) zákona o dani z príjmov (č. 595/2003 Z.z. príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľnosti sa zaradujú medzi ostatné príjmy a tak vzniká povinnosť platiť daň. Avšak tento príjem je oslobodený od povinnosti platiť daň podľa § 9 odsek 1. písmeno a) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia (pri darovaní rozhoduje dátum povolenia vkladu, kedy kataster prepísal nehnuteľnosť zo starého na nového vlastníka.)